מדיניות ביטול:

 • בקשה לשינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
 • ביטול הזמנת שירותים וקבלת החזר כספי יתאפשרו בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה (לפי המאוחר), ובלבד שנותרו יותר מ- 7 ימים שאינם ימי מנוחה עד למועד השירות.
 • במקרה של ביטול כאמור בסעיף 13.2 שלעיל, יחויב הלקוח בדמי ביטול בסך של 100 ש"ח או בסך של 5% משווי ההזמנה, לפי הנמוך מבניהם.
 • לא יתאפשר החזר כספי במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד השירות, או במקרה של אי הגעה ללא הודעה מראש.
 • ביטול והחזר כספי יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה מהאתר המאשרת זאת.
 • כל החזר כספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את הרכישה.
 • האמור לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות: 

 1.  צוות שירות של מרכז קשרי לקוחות של "חמי געש "  – בהודעה בעל פה בטלפון 09-9529404  שלוחה 3 או 4 בימים א'-ה' 08:00-17:00 ביום ו' 08:00-13:00
 2. בדואר אלקטרוני לכתובת  info@hgaash.com
 3. בהודעה בעל פה שניתן למסור במקום העסק-בקופות אתר "חמי געש " קיבוץ געש
 4. בדואר רשום  לכתובת קיבוץ געש מיקוד 6095100
 5. בהודעה בכתב באמצעות מילוי הטופס הבא

טופס ביטול:

  חדשות ואירועים
  לכל האירועים